ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره جامع پایتون

♦ بدینوسیله خدمت دانش جویان گرامی اعلام می گردد:

دوره جامع پایتون در تاریخ 24 بهمن به صورت قطعی شروع خواهد شد.