ما را دنبال کنید:

با لایتک یک پله بالاتر

دوره های لایتک

image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

روزهای برگزاری:

یکشنبه-سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

مهندس سامان رضایی

هزینه دوره

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

روزهای برگزاری:

شنبه- دوشنبه

ساعت:

۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

نام استاد:

هزینه دوره

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی- J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره

۳۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی جاوا -(جاوا مقدماتی و پیشرفته) به مدت 88 ساعت

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۲۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

روزهای برگزاری:

پنچشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۲۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی طراحی وب 2 - سمت کاربر و سرور ( JavaScript, Jquery, Ajax, )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع PHP (مقدماتی، پیشرفته، لاراول به صورت عملی و پروژه محور)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Node JS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره یادگیری عمیق – Deep Learning

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

image

Oracle BI 12c

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۲۰/۱۱

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

نام استاد:

سولماز کریمی

هزینه دوره

۳۸۰۰۰۰۰ تومان
image

SQL Server 2016 Database Development

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی پایگاه های داده غیررابطه ای (Non-Relational/NoSQL)

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

Oracle Database Administration I

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

هزینه دوره

۳۰۰۰۰۰۰ تومان

00

تعداد دانش آموزان

00

مربیان خبره

00

تمام دوره ها

فرصت های شغلی

خدمات سازمانی

خدمات مشاوره و ارزیابی کارکنان

تحلیل شخصیت فرد به فرد کارکنان

ارائه گزارش جامع از وضعیت منابع انسانی سازمان

ارائه راه کارهای مدیریت منابع انسانی

بیشتر بخوانید

مشتريان سازمانی در آموزش

با لایتک یک پله بالاتر باشید