ما را دنبال کنید:
image

شروع قطعی دوره جامع وب 10 اردیبهشت

♦ بدینوسیله خدمت  دانشجویان محترم اعلام می گردد:

دوره جامع وب در تاریخ 10 اردیبهشت به صورت شروع خواهد شد.