ما را دنبال کنید:

استخدام Javascript Frontend Developer در شرکت وبزی در تهران

♦ شرایط احراز:

  • آشنا به Javascript
  • آشنا به React Js
  • آشنا به Jquery
  • آشنا با less
  • آشنا با RESTful API
  • آشنا به GIT

♦ ارسال رزومه: support@webzi.ir