ما را دنبال کنید:
image

مهندس علی شاطرقلی

        کارشناسی مهندسی نرم افزار

  • برنامه‌نویسی اندروید
  • برنامه‌نویسی iOS

  •   پیاده سازی برنامه های jikoPic, Navaz, Taniyar, myapps
  •        مدیر تیم موبایل شرکت وصل