ما را دنبال کنید:
image

برنامه نویسی php پیشرفته – - (براساس فریم ورک Laravel)

آنچه یاد خواهید گرفت

برنامه نویسی php پیشرفته – (براساس فریم ورک لاراول):


Preparations

 • Install xampp
 • Install phpstrom 
 •  Install composer 
 •  Download Laravel and install Laravel 
 •  Setting up Laravel
 •  Architecture Laravel MVC

Routes

 •  Define routes
 •  Get,post,put,patch,delete,any
 •  Parameters
 •  Closure

 Controllers

 • Controllers 
 •  Composer controllers 
 • Methods 
 •  Resource controllers 
 •  Parameters controllers 
 •  Return data 
 • Make controllers by composer

 Blade

 •  View 
 •  Parameters in the view 
 •  directory in the view 
 •  include 
 •  yields
 •  section show parent
 •  extends
 •  partials 
 •  php -end php 
 •  composnent
 •  if ,else , else if , 
 •  directive  
 •  for, while,foreach 
 •  each-include 

 Validation 

 •  Request 
 •  Make request 
 •  Validation rules
 •  Form , Laravel collective 

 Query Builder

 •  Introduction
 • Insert 
 • Update
 •  Delete
 •  Select
 •  Where-order by – limit – offset  
 •  Join

Eloquent

 • Model
 • Make model by composer
 • Seeder
 •  One to one
 • One to many
 •  Many to many 
 •  Has to many
 •  Morph many
 •  Collections
 •  Cashe

 Migrations 

 • Migrations composer 
 •  Migrate 
 •  Rollback 
 •  Refresh 
 •  Reset 
 • Fresh 

Middelware

 • Middleware
 • Before
 • After

Authentication

 •  Authentication 
 •  Authorization
 •  Access level 
 •  Gate 
 •  Policy
 •  email
 •  Session 
 • Cache
 • Pagination
 • Error handling
 • Mail
 • Event
 • Job and queue
 • Artisan 
 • Api
 •  Errors pages 
 • Cookie 
 • Packages 
 •  Project

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

توانایی پس ازگذراندن دوره