ما را دنبال کنید:
image

Oracle Database Administration I

آنچه یاد خواهید گرفت

Understanding Oracle Database Architecture - Oracle Database: Administration Workshop

 • Understanding Oracle Database Instance Configurations
 • Understanding Oracle Database Memory and Process Structures
 • Understanding Logical and Physical Database Structures
 • Understanding Oracle Database Server Architecture

Managing Users, Roles and Privileges - Oracle Database: Administration Workshop

 • Assigning Quotas to Users
 • Applying the Principal of Least Privilege
 • Creating and Assigning Profiles
 • Administering User Authentication Methods
 • Managing Oracle Database Users, Privileges, and Roles

Moving Data - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using External Tables
 • Using Oracle Data Pump
 • Using SQL*Loader

Configuring Oracle Net Services - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using Oracle Net Services Administration Tools
 • Configuring Communication Between Database Instances
 • Configuring the Oracle Net Listener
 • Connecting to an Oracle Database Instance
 • Comparing Dedicated and Shared Server Configurations
 • Administering Naming Methods

Managing Undo - Oracle Database: Administration Workshop

 • Understanding Transactions and Undo Data
 • Storing Undo Information
 • Configuring Undo Rentention
 • Comparing Undo Data and Redo Data
 • Understanding Temporary Undo

Using Conversion Functions and Conditional Expressions - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Applying the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Understanding implicit and explicit data type conversion
 • Using the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nesting multiple functions

Using SET Operators - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Matching the SELECT statements
 • Using the ORDER BY clause in set operations
 • Using The INTERSECT operator
 • Using The MINUS operator
 • Using The UNION and UNION ALL operators

Managing Views - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Views

Retrieving Data using the SQL SELECT Statement - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Column aliases
 • Using The DESCRIBE command
 • Using The SQL SELECT statement
 • Using concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Using Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement

Reporting Aggregated Data Using Group Functions - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Restricting Group Results
 • Creating Groups of Data
 • Using Group Functions

Managing Tables using DML statements - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Database Transactions
 • Using Data Manipulation Language
 • Controlling transactions

Managing Schema Objects - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Creating and using temporary tables
 • Managing constraints

Managing Database Instances - Oracle Database: Administration Workshop

 • Starting Up Oracle Database Instances
 • Using Data Dictionary Views
 • Shutting Down Oracle Database Instances
 • Using Dynamic Performance Views
 • Using the Automatic Diagnostic Repository (ADR)
 • Using the Alert Log and Trace Files
 • Managing Initialization Parameter Files

Managing Storage - Oracle Database: Administration Workshop

 • Managing Resumable Space Allocation
 • Shrinking Segments
 • Deferring Segment Creation
 • Using Space-Saving Features
 • Deploying Oracle Database Space Management Features
 • Managing Different Types of Segments
 • Using Table and Row Compression
 • Understanding Block Space Management

Accessing an Oracle Database with Oracle supplied Tools - Oracle Database: Administration Workshop

 • Using the Database Configuration Assistant (DBCA)
 • Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control
 • Using racle enterprise Manager Database Express
 • Using SQL Developer
 • Using SQL Plus

Managing Tablespaces and Datafiles - Oracle Database: Administration Workshop

 • Viewing Tablespace Information
 • Creating, Altering and Dropping Tablespaces
 • Managing Table Data Storage
 • Implementing Oracle Managed Files
 • Moving and Renaming Online Data Files

Restricting and Sorting Data - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Applying Rules of precedence for operators in an expression
 • Limiting Rows Returned in a SQL Statement
 • Using Substitution Variables
 • Using the DEFINE and VERIFY commands

Displaying Data from Multiple Tables Using Joins - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Self-joins
 • Using Various Types of Joins
 • Using Non equijoins
 • Using OUTER joins

Understanding Data Definition Language - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Data Definition Language

Managing Data in Different Time Zones - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Working with CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP,and LOCALTIMESTAMP
 • Working with INTERVAL data types

Using Single-Row Functions to Customize Output - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Manipulating strings with character functions in SQL SELECT and WHERE clauses
 • Performing arithmetic with date data
 • Manipulating numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
 • Manipulating dates with the date function

Using Subqueries to Solve Queries - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Using Single Row Subqueries
 • Using Multiple Row Subqueries

Managing Sequences, Synonyms, Indexes - Oracle Database: Introduction to SQL

 • Managing Indexes
 • Managing Synonyms
 • Managing Sequences

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

افرادی که به یادگیری پایگاه داده اوراکل نیاز دارند، دانشجویان، برنامه نویسان، مدیران و مشاوران آی تی کسب و کارها

توانایی پس ازگذراندن دوره

 • نصب، پیاده سازی و مدیریت اوراکل

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود.

یکی از این صندلیهای کلاس (کلاس شماره 2) منتظر شماست تا قدم در دنیای آموزش حرفه ای بردارید:

در زمان استراحت، پذیرای شما در کافی شاپ مجموعه هستیم:

و با سرگرمی های تعبیه شده، به کمی استراحت بپردازید و با روحیه مضاعف به کلاس برگردید:

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

کلیه اساتید لایتک دارای سابقه درخشان در حوزه آموزش می باشند.

لینک اعضای هیئت علمی