ما را دنبال کنید:
image

مهندس سامان رضایی

​کارشاسی ارشد از دانشگاه شیراز