ما را دنبال کنید:
image

مهندس افشین حسینقلی نژاد

  • کارشناسی مهندسی نرم افزار
  • کاردانی کامپیوتر

  • دیجیتال مارکتینگ

  • موسس و مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ ادنگاه
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزار حسابداری محک 
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ فروشگاه اینترنتی فینال 
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ برید سامانه نوین