ما را دنبال کنید:
image

مهندس محمدرضا مستمع

 

➢آموزش دوره CEH v8 , CEH v9 , CEH v10

➢ آموزش دوره Sans Sec 504,503,511

➢ آموزش دوره Sans Sec 542,560,660

➢ آموزش دوره Sans Sec 642,

➢ آموزش دوره PW

➢ آموزش دوره CHFI 

➢ آموزش دوره  تست نفوذ  web application penetration test

 

 

  • مشاور امنیت شرکت رهیاب تلکام (مشاور امنیت پیاده سازی پروژه OSS در مخابرات)
  • مشاور امنیت  اطلاعات بانک صنعت و معدن
  • مشاور امنیت در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در پروژه xass.ir
  • مشاور امنیت هواپیمایی ماهان
  • مشاور امنیت امن پردازش خوارزمی 
  • مشاور تست نفوذ شرکت مگفا
  •  مشاور امنیت اطلاعات  تست نفوذ سامانه های بانک انصار
  •   کارشناس ارشد امنیت اطلاعات  شرکت داتک تلکام