ما را دنبال کنید:
image

دکتر حسن سلطانی

  • DBA / مدیریت برند
  • کارشناسی ارشد / مدیریت بازاریابی
  • کارشناسی / مدیریت بازرگانی

  • مدیریت فروش
  • فروش تلفنی
  • فروش حضوری

  • موسس گروه برند آفرینی آمیراژ
  • مشاور بازاریابی