ما را دنبال کنید:
image

مهندس محمد گلیانی

 • کارشناسی ارشد/IT – امنیت اطلاعات/پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
 • کارشناسی/کامپیوتر – نرم افزار/آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • LPI, TTT (مربی گری بین المللی لینوکس)

 • امنیت و نفوذ عمومی
 • CEH
 • دوره های اکسپلویت نویسی مقدماتی و پیشرفته
 • کارگاه performance tunning در لینوکس
 • بررسی ساختاری روش های هکینگ
 • بررسی جرائم رایانه ای
 • برنامه نویسی C پیشرفته در لینوکس
 • راهبری لینوکس
 • سولاریس 10
 • امنیت در سولاریس
 • و...

 • محقق - تست نفوذ در آپای امیرکبیر
 • کارشناس- مدیر فنی شرکت امن‌افزار گستر شریف
 • مشاوره فنی شرکت رسا (اصفهان)
 • مشاوره امنیتی – تست نفوذ دانشگاه آزاد اسلامی
 • راهبر سرور لینوکس سازمان ملی جوانان
 • مشاوره امنیتی – تست نفوذ  شرکت سامانه ساز مروارید
 • راهبر سرور لینوکس شرکت عصر گویش پرداز