ما را دنبال کنید:
image

مهندس سید مهدی مصنف

 • کارشناسی کشاورزی
 • MBA با گرایش IT

 • + NETWORK
 • CCNA
 • CCNP
 • ITILV3
 • MCSE2012 R2

 • مدیراجرایی پشتیبانی سیستم های شرکت ایرانسل
 • کارشناس R&D واحد Network&Data center شرکت ایزایران
 • مدیر پروژه و مشاور شبکه سازمان اقتصاد اسلامی ایران
 • نپتاول سرویسز کیش/کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/نیروی توسعه/بهسا/نسیم ایرانیان/پایدار زاگرس
 • مدرس دوره های شبکه و ITILV3 لایتک/مجتمع فنی تهران/رمیس/عصر آراد