ما را دنبال کنید:

طراحی و توسعه وب

image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی NodeJS and ExpressJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۷۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی طراحی وب 2 - سمت کاربر و سرور ( JavaScript, Jquery, Ajax, )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنیه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۳/۲۹

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۲۰۰۰۰۰ تومان