ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۵/۲۴

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی- J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین طراحی و راه اندازی سایت بدون کد نویسی - wordpress

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده - یادگیری ماشین

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۴

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۳/۱۶

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

برنامه نویسی php پیشرفته – - (براساس فریم ورک Laravel)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۵/۰۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۲۰۰۰۰۰ تومان