ما را دنبال کنید:

طراحی و توسعه وب

image

دوره Laravel Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۰

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Frontend Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدت زمان دوره:

۱۲۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه - جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره JavaScript

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره React JS Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره TypeScript

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۱۰

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

image

دوره Backend Php Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Frontend Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۰

مدت زمان دوره:

۱۲۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه - جهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Node.js Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۵۰۰۰۰۰ تومان