ما را دنبال کنید:
image

مهندس سولماز کریمی

  • کارشناسی ارشد / کامپیونر-نرم افزار

  • هوش تجاری (Business Intelligence) در اوراکل

  • حفیظ (بانک انصار) – پروژه های بورس ، BSC و ...
  • خدمات انفورماتیک نوین کیش – پروژه هوش تجاری موسسه عسکریه
  • اوراسل افزار – پروژه هوش تجاری کارخانه سنگ آهک گل گهر سیرجان
  • مدرس آموزش کاربری OBIEE در بانک انصار و شهرداری

 

کتاب:

گردآوری و تالیف:  Oracle Business Intelligence 12c Cookbookبه زبان فارسی