ما را دنبال کنید:
image

دکتر مهسا نوتاش

  • کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا: روانشناسی 
  • کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف: مهندسی شیمی پلیمر
  • کارشناسی مهندسی شیمی علوم تحقیقات
  • دکترا مدیریت دانشگاه تهران

  • مهارت های زندگی 
  • تیپ شناسی شخصیتی

  • مدیر منابع انسانی مجموعه هولدینگ فیلی 
  • مشاور صنعتی مپنا بویلر 
  • مشاور سازمانی و خانواده مجتمع ربانی