ما را دنبال کنید:

با لایتک یک پله بالاتر

دوره های لایتک

image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۸

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی جاوا -(جاوا مقدماتی و پیشرفته) به مدت 88 ساعت

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۴

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی۱۲

هزینه دوره

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۴

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره

۴۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده - یادگیری ماشین

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

روزهای برگزاری:

شنبه- دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی طراحی وب 2 - سمت کاربر و سرور ( JavaScript, Jquery, Ajax, )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۲

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع PHP (مقدماتی، پیشرفته، لاراول به صورت عملی و پروژه محور)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۴

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۰۷

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره یادگیری عمیق – Deep Learning

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۱

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

image

دوره تست نفوذ نرم افزار های تحت وب

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

محمدرضا مستمع

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی رابط کاربری با مفاهیم UX

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۱

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره

۲۷۰۰۰۰۰ تومان
image

SQL Server 2016 Database Development

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۱۶

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی پایگاه های داده غیررابطه ای (Non-Relational/NoSQL)

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

Oracle Database Administration I

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

Oracle BI 12c

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

نام استاد:

سولماز کریمی

هزینه دوره

۳۸۰۰۰۰۰ تومان

00

تعداد دانش آموزان

00

مربیان خبره

00

تمام دوره ها

فرصت های شغلی

خدمات سازمانی

خدمات مشاوره و ارزیابی کارکنان

تحلیل شخصیت فرد به فرد کارکنان

ارائه گزارش جامع از وضعیت منابع انسانی سازمان

ارائه راه کارهای مدیریت منابع انسانی

بیشتر بخوانید

مشتريان سازمانی در آموزش

با لایتک یک پله بالاتر باشید